TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận

Chúng tôi tin rằng sản phẩm chất lượng cao nhất là sản phẩm được sản xuất trong một môi trường làm việc an toàn.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư vào việc đăng ký và kiểm định sản phẩm cũng như nhà máy với các cơ quan pháp lý có liên quan và các tổ chức quốc tế hàng đầu.

Chứng nhận nhà máy