Chính sách bảo mật

Tại Super Dry, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Chúng tôi cam kết đảm bảo tuân thủ Quy định bảo mật dữ liệu của EU và các luật tương tự khác.

Trang web này được thiết kế để bạn có thể truy cập không cần xác định danh tính hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp mang danh tính cá nhân sẽ chỉ được thu thập khi cần thiết và có sự đồng ý của bạn. Tất cả các thông tin này sẽ được lưu trữ một cách hợp pháp, công khai và minh bạch. Chúng tôi đảm bảo những thông tin này sẽ được sử dụng giới hạn cho những mục đích hợp pháp và sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu sau khi đã hoàn thành mục đích.

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Universal Analytics và nhiều loại cookie khác nhau để theo dõi lịch sử truy cập, phân tích hiệu suất trang web, ghi lại tùy chọn ngôn ngữ, thu thập thông tin thống kê về hành vi khách hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng. Điều này đòi hỏi phải thu thập địa chỉ IP khi khách truy cập đọc hoặc tải thông tin từ trang web, và có thể yêu cầu lưu trữ cookie hoặc các loại nhận dạng khác trên thiết bị của người dùng. Sẽ có một biểu ngữ xin ý kiến đồng thuận bật lên mỗi khi người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi, để người dùng tùy chọn đồng ý hoặc từ chối hoặc thay đổi việc sử dụng cookie. Lưu ý rằng, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập vào một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn gửi cho Super Dry một thắc mắc hoặc email qua trang web, các thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được lưu trữ ở dạng điện tử và chỉ nhân viên chỉ định hoặc quản trị viên của Super Dry mới có thể truy cập. Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi có thể liên hệ trả lời cho bạn.

Nếu bạn đăng ký trên trang web, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được cung cấp để quản lý kết nối với bạn, bao gồm thông báo cho bạn khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào về sản phẩm, dịch vụ hoặc các điều khoản kinh doanh; hoặc giới thiệu đến bạn những tin tức, sự kiện hoặc cơ hội khác mà bạn có thể quan tâm.

Song song với các biện pháp kỹ thuật và bảo mật riêng biệt dùng để kiểm soát và bảo vệ tất cả dữ liệu cá nhân, nhân viên của chúng tôi còn được đào tạo để hỗ trợ các biện pháp này, nâng cao tính toàn vẹn, khả năng phục hồi và tính bảo mật của hệ thống. Chúng tôi cũng cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu của họ, cũng như quyền hạn chế hoặc bác bỏ tính năng xử lý dữ liệu đó.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư, chính sách cookie, việc tuân thủ quy định hoặc việc xử lý dữ liệu các nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email marketing@superdryers.com