Sản phẩm và dịch vụ

SD+

Dịch vụ trước bán hàng và hậu mãi

Sử dụng hút ẩm chỉ là một bước trong quy trình đánh giá toàn diện về rủi ro thiệt hại do độ ẩm. Với gói dịch vụ SD+, SUPER DRY cung cấp những dịch vụ tùy chỉnh để đánh giá rủi ro thiệt hại do độ ẩm tận gốc, cung cấp những giải pháp chống ẩm tối ưu cũng như chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cần thiết.

SD+ là một gói dịch vụ trọn gói hoặc có thể tùy chọn theo nhu cầu của khách hàng.

Đánh giá nhà máy

Được thực hiện bởi nhóm chuyên gia chuyên nghiệp, mục tiêu đánh giá nhà máy của chúng tôi là tìm các nguyên nhân gây ẩm ẩn trong chuỗi cung ứng của bạn. Đây là một bước thiết yếu trong quy trình đánh giá, giúp đưa ra giải pháp để loại bỏ nguồn gốc độ ẩm, giảm thiểu rủi ro. Để có kết quả tốt nhất, đánh giá nhà máy sẽ thực hiện trên tất cả các điểm sản xuất từ khu vực nhập nguyên liệu, đến kho nguyên liệu, các bước sản xuất cho đến khu vực đóng gói, lưu kho, và bốc dỡ hàng hóa.

Đối với mỗi lần đánh giá, chúng tôi sẽ có báo cáo chi tiết, thể hiện rõ kết quả đánh giá cho từng khu vực cũng như đưa ra giải pháp khắc phục khuyến nghị.

Thảo luận kết quả đánh giá với khách hàng và tiếp tục kiểm tra để đảm bảo giải pháp khắc phục được thực hiện chính xác cũng như xác thực hiểu quả sau khắc phục.

Đánh giá container

Có thể thực hiện kết hợp với đánh giá nhà máy hoặc làm một dịch vụ riêng biệt, đánh giá container là một khóa hướng dẫn nhằm nâng cao hiểu biết cho nhân viên bốc dỡ hàng hóa của nhà máy về các điểm quan trọng cần kiểm tra đánh giá container vận tải biển trước khi lên tàu xuất khẩu. Các điểu kiện kỹ thuật và vệ sinh của một container vận tải biển trong lúc bốc dỡ có ảnh hưởng quan trọng đến rủi ro thiệt hại do độ ẩm trong quá trình vận chuyển trên biển.

Khóa hướng dẫn cũng bao gồm hướng dẫn thực hành về cách đặt hút ẩm container phù hợp theo từng loại hình bốc dỡ hàng hóa của nhà máy hoặc người giao hàng.

Thử nghiệm buồng khí hậu

SUPER DRY thực hiện buồng khí hậu nhằm mô phỏng ảnh hưởng của những điều kiện khí hậu khác nhau lên hàng hóa và bao bì trong quá trình vận chuyển. Các thử nghiệm mô phỏng khí hậu giúp tối ưu hóa giải pháp theo sản phẩm/ bao bì và tùy theo tình huống rủi ro sẽ có phương án hút ẩm phù hợp. Thử nghiệm buồng khí hậu mô phỏng chỉ được thực hiện với một lượng mẫu hàng hóa ban đầu. Thử nghiệm buồng khí hậu không liên quan đến thời tiết hoặc các biến đổi khí hậu theo mùa, cung cấp kết quả chính xác hơn so với khảo sát thực địa.

Đánh giá thực tế

Đánh giá thực tế được thực hiện với các lô hàng vận tải biển theo thời gian thực bằng các thiết bị đo lường được đặt bên trong bao bì hoặc trong container để đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối, xác định điểm sương quan trọng xảy ra trong quá trình vận chuyển. Chúng có thể sử dụng để so sánh những rủi ro thiệt hại do độ ẩm giữa hàng hóa có hút ẩm bảo vệ và hàng hóa ko được bảo vệ cũng như so sánh khả năng hút ẩm của các chất hút ẩm khác nhau.

Về lý thuyết, các đánh giá thực tế nên được tiến hành lặp đi lặp lại trong các mùa khác nhau với các điều kiện thử nghiệm không đổi. Cần lưu ý rằng, kết quả đánh giá thực tế không chính xác bằng kết quả thử nghiệm buồng khí hậu, vì điệu kiện giao hàng ảnh hưởng đến độ ẩm bên trong container, thay đổi theo từng container thử nghiệm, và phụ thuộc vào mùa, thời tiết, lộ trình, thời gian trung chuyển, vị trí container trên tàu cũng như hàng hóa đóng cùng đối với đóng hàng lẻ.

Đào tạo và Hội thảo

Để nâng cao nhận thức về rủi ro độ ẩm cho nhân viên ở tất cả các cấp, Super dry có tổ chức Huấn luyện và Hội thảo, xác định rủi ro tại nhà máy và nhấn mạnh các phương án hạn chế rủi ro thiệt hại do độ ẩm.

Hội thảo của chúng tôi bao gồm Hội thảo trực tiếp tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh theo khách hàng hoặc Hội thảo trực tuyến, nội dung chia sẻ kiến thức về rủi ro thiệt hại do độ ẩm cũng như cách hạn chế tối đa những rủi ro đó tại nguồn và trong quá trình vận chuyển.

Chương trình Huấn luyện của Super Dry hướng tới khách hàng đã được Super Dry khảo sát nhà máy. Dựa trên kết quả khảo sát, chúng tôi cung cấp một chương trình huấn luyện thiết kế riêng về phòng chống thiệt hại do độ ẩm cho nhân viên ở các khâu xử lý trọng yếu đặc biệt, những khâu có kết quả đánh giá có rủi ro độ ẩm cao.