Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Sự tuân thủ

Tuân thủ quy định là nguyên tắc hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tin vào trách nhiệm đem đến cho khách hàng, xã hội và môi trường những sản phẩm an toàn và thân thiện.

Chúng tôi hợp tác với các phòng thí nghiệm, các tổ chức chuyên ngành; tham khảo các cơ quan pháp lý, để đảm bảo luôn cập nhật các quy định sớm nhất.

Chất hút ẩm SUPER DRY thường xuyên được kiểm định bởi các phòng thí nghiệm độc lập để xác minh chất lượng và chứng nhận tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn quy định.