ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นหัวใจสำคัญของ DNA บริษัทของเรา เราเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของเราที่มีต่อลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการใช้งานและการกำจัด

เราร่วมมือกับห้องปฏิบัติการและองค์กรเฉพาะทาง ปรึกษาหน่วยงานทางด้านกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่เหนือกฎระเบียบ

สารดูดความชื้นของบริษัท ซูเปอร์ดราย ได้รับการทดสอบอย่างสม่ำเสมอโดยห้องปฏิบัติการอิสระเพื่อตรวจสอบคุณภาพและสัญญาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ