ความเสียหายจากความชื้น

ความเสียหายจากความชื้น

ความเสียหายจากความชื้นเป็นปัจจัยเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเกิดจากความชื้นที่มากเกินไปในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และหน่วยการขนส่ง

ความชื้นที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นผลให้เกิดอันตรายอย่างมากระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา ซึ่งนำไปสู่

  • เกิดเชื้อรา / โรคราน้ําค้าง
  • การกัดกร่อน
  • การบิดเบิ้ยวของบรรจุภัณฑ์
  • การเสื่อมสภาพและความผิดปกติของผลิตภัณฑ์
  • การมีรอยเปื้อนและการเปลี่ยนสี
  • การจับเป็นก้อน
  • การเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

 

เชื้อรามีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในธรรมชาติ สปอร์ของเชื้อรามักพบในอากาศและในฝุ่นละออง เชื้อราต้องการเงื่อนไขพื้นฐานสองประการเพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสม: ความชื้นและสารอาหาร

การกัดกร่อนอาจทำให้โครงสร้างผลิตภัณฑ์เสียหายได้ แต่การกัดกร่อนเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่อมูลค่าการค้าของผลิตภัณฑ์ น้ำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการกัดกร่อน

การเสียรูป การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ และการทำงานผิดปกติ อธิบายถึงความล้มเหลวทางกลหรือทางไฟฟ้าของวัสดุ ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ความชื้นที่มากเกินไปทำให้สูญเสียความแข็งแรง การบิดงอหรือมีรอยเปื้อน และอาจทำให้ส่วนประกอบทำงานผิดปกติได้ การเปลี่ยนสีและเกิดกลิ่น ส่งผลกระทบต่อมูลค่าตลาดของสินค้าและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาเมื่อมีการรับสินค้า

การควบคุมความชื้นเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันความเสียหาย

สินค้าที่ขนส่งในตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลมีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายจากความชื้น เนื่องจากสภาพภายในตู้คอนเทนเนอร์สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการสะสมความชื้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายจากความชื้น ในระหว่างการขนส่งทางทะเลอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์จะผันผวนอย่างมาก อุณหภูมิที่ลดลงทำให้เกิดการควบแน่นของน้ำ เนื่องจากอากาศเย็นจะกักเก็บน้ำไว้น้อยกว่าอากาศอุ่น

เมื่อตู้คอนเทนเนอร์สัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดน้ำค้าง ความชื้นจากอากาศรอบข้างจะควบแน่น ซึ่งส่วนใหญ่จะมองเห็นได้บนเพดานและผนังของตู้คอนเทนเนอร์ หยดน้ำเหล่านี้สามารถหยดลงบนสินค้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าฝนตู้คอนเทนเนอร์ การควบแน่น ยังสามารถเกิดขึ้นได้ภายในบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ซึ่งเรียกว่าเหงื่อของสินค้า

กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการซ้ำซากระหว่างการขนส่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายจากความชื้น เช่น การเจริญเติบโตของเชื้อรา การกัดกร่อน การเสียรูป การทำงานผิดปกหรือการเกิดกลิ่น