นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ซูเปอร์ดราย ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปและกฎหมายอื่นที่คล้ายคลึงกัน

เว็บไซต์นี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

บริษัท ซูเปอร์ดราย ขอเรียนว่า เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเท่านั้น เราจึงได้จัดเตรียมข้อกำหนดเงื่อนไขการจัดเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส จัดให้มีการจำกัดขอบเขตของข้อมูล มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน และการนำข้อมูลไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เราจะทำการระงับหรือยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้อีกต่อไป

เว็บไซต์ของเราใช้เครื่องมือ Google Universal Analytics และคุกกี้ต่าง ๆ เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ บันทึกการตั้งค่าภาษา รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ สิ่งนี้นำไปสู่การรวบรวมที่อยู่ IP เมื่อผู้เยี่ยมชมอ่านหรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ และสามารถกำหนดให้จัดเก็บคุกกี้หรือตัวระบุประเภทอื่น ๆ บนอุปกรณ์ของผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์จะมีแบนเนอร์คุกกี้ให้ความยินยอมปรากฏขึ้นในหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งให้ตัวเลือกแก่ผู้ใช้ในการยอมรับ ปฏิเสธ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าการปิดใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้การเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อย่างไม่ราบรื่น

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามหรือส่งอีเมลถึง บริษัท ซูเปอร์ดราย ผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่รวบรวมได้นั้นจะถูกจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ที่กำหนดไว้โดย บริษัท ซูเปอร์ดราย เท่านั้น เราจะใช้ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อช่วยตอบคำถามของท่าน

เมื่อท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์แล้ว ทางเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อของท่านกับเรา รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเงื่อนไขทางธุรกิจของบริษัท หรือโอกาสอื่น ๆ ที่อาจเป็นที่สนใจให้ท่านได้ทราบ

บริษัท ซูเปอร์ดราย ใช้มาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยขององค์กรเพื่อควบคุมและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด และได้สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพนักงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการปรับตัว และการรักษาความลับของระบบบริษัท นอกจากนี้ เราให้สิทธิ์แก่บุคคลในการเข้าถึง แก้ไข และ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ตลอดจนสิทธิ์ในการจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผล

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท การใช้งานคุกกี้ข้างต้น หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้ทางอีเมล

marketing@superdryers.com