Integritetspolicy

På Super Dry förstår vi vikten av dataintegritet och datasäkerhet och har åtagit oss att se till att EU:s allmänna dataskyddsförordning och andra liknande lagar följs.
Den här webbplatsen är utformad så att du i allmänhet kan besöka den utan att identifiera dig själv eller avslöja personlig information.

All information som du lämnar, genom vilken du kan identifieras, kommer att samlas in endast när det är nödvändigt och med ditt samtycke och ska behandlas och/eller lagras på ett lagligt, rättvist och öppet sätt. Vi ska se till att all sådan information är begränsad i omfattning och nödvändig för legitima ändamål och ska radera dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för dessa ändamål.

Vår webbplats använder Google Universal Analytics och olika cookies för att spåra användningen av webbplatsen, analysera webbplatsens prestanda, registrera språkpreferenser, samla in statistisk information om besökarnas beteende och förbättra användarupplevelsen. Detta innebär insamling av IP-adresser när besökare läser eller laddar ner information från webbplatsen och kan kräva lagring av cookies eller andra typer av identifierare på användarens enhet. Det finns en samtyckesbanner som dyker upp när en användare landar på vår webbplats och som ger användaren möjlighet att acceptera, avvisa eller variera användningen av cookies. Observera att om du inaktiverar cookies kan det påverka din förmåga att få tillgång till vissa funktioner på vår webbplats.

Om du skickar en förfrågan eller ett e-postmeddelande till Super Dry via webbplatsen kommer de personuppgifter som samlats in från dig att lagras elektroniskt och kan endast nås av utsedda Super Dry-anställda eller webbplatsadministratörer. Vi kommer att använda den information som du lämnar för att hjälpa till att besvara din förfrågan.
Om du registrerar dig på webbplatsen kommer vi att använda den information som du lämnar för att hantera vår relation med dig, bland annat för att meddela dig om eventuella ändringar av våra produkter, tjänster eller affärsvillkor eller för att informera dig om andra nyheter, evenemang eller möjligheter som kan vara av intresse för dig.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att kontrollera och skydda alla personuppgifter och stöder detta med personalutbildning för att öka integriteten, motståndskraften och sekretessen i våra system. Vi ger också enskilda personer rätt att få tillgång till, korrigera och/eller radera sina personuppgifter, liksom rätten att begränsa eller invända mot behandlingen av dem.

Om du har några frågor om ovanstående sekretess- och cookiepolicy, vår efterlevnad av lagstiftningen eller hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress

mailto:marketing@superdryers.com