Kunskapscenter

Förebyggande av fuktskador

Fuktkontroll är den mest effektiva åtgärden för att förhindra skador.

Genom att använda torkmedel minskas den relativa fuktigheten i containrar och produktförpackningar till under daggpunkten under transport och längre lagringsperioder. Lasten skyddas från de skadliga effekterna av vattenkondensering.


För att användningen av torkmedel ska vara effektiv, måste förebyggande åtgärder mot fuktskador integreras i leveranskedjan med fuktkontroll som en integrerad del av varje företags kvalitetssystem, som täcker varje steg från materialmottagning till lastning och frakt av produkterna för att minimera fuktkällor på alla nivåer. Etablering av processer och upprätthållande av regler är avgörande för framgång.

Super Dry’s före- och efterförsäljningstjänster är ett beprövat verktyg för att höja medvetenheten om potentiella fuktskaderisker på alla nivåer av din organisation. Vi pekar på potentiella riskkällor och ger vägledning om hur man eliminera dessa risker. Servicepaketet SD+ är det perfekta komplementet till Super Dry’s torkmedelsprodukter.

Super Dry är branschledande när det gäller lösningar för att förebygga fuktskador. Vi stödjer våra kunder i varje steg för att minimera riskerna för fuktskador.