Om Oss

Forskning & Utveckling

Forskning och utveckling är nyckeln till vårt åtagande att tillhandahålla de bästa torkmedlen och de mest sofistikerade lösningarna för att förebygga fuktskador till våra kunder.

Vi strävar efter att minimera miljöavtrycket från våra produkter och tillverkningsprocesser. Vi fokuserar på kontinuerliga investeringar i materialvetenskap, förpackningsteknik och forskning om tillverkningsprocesser. Optimering av produkt- och processeffektivitet, vilket ökar torkmedelsprestanda och minskar materialinsatsen samtidigt som vi bibehåller kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

Forsknings- och utvecklingsanläggningar

På Super Dry har vi två utveckling- och forskningsavdelningar vid våra tillverkningsorter i Kina och Thailand. Vi har etablerade samarbeten med ledande universitetsteam inom materialvetenskap.

Vårt huvudkontor för forskning och utveckling i Kina koordinerar alla aktiviteter inom forskning- och utvecklingområdet. I våra toppmoderna laboratorier driver vi forskning, utveckling och testning av teknologier för att förebygga fuktskador. Vi bedriver:

  • Forskning, analys och testning av nya material och formuleringar
  • Utveckla och testa nya torkmedelsprodukter
  • Testning av befintliga torkmedelsprodukter och produkter under utveckling så som förpackningar, last- och klimatscenarier för att hitta optimala lösningar för fuktskydd
  • Ge tekniskt stöd till andra avdelningar inom koncernen och till kunderna

Att följa reglerna är en allt viktigare fråga som alla som är involverade i tillverkning, distribution och användning av kemikalier måste följa strikt. Vårt FoU-team ser till att SUPER DRY:s produkter uppfyller de rättsliga krav som gäller lokalt och internationellt på alla marknader där SUPER DRY och våra kunder är verksamma.

Vi samarbetar med specialiserade konsultföretag för att ligga steget före kommande bestämmelser. Genom regelbunden testning av våra produkter av välrenommerade testinstitut säkerställer vi att SUPER DRY:s produkter uppfyller de tekniska och kemiska bestämmelser som införts av myndigheterna i varje jurisdiktion.