Produkter och Tjänster

Super Dry Torkmedel

Super Dry torkmedel avlägsnar effektivt fukt från containers och förpackningar. Håller varorna torra och säkra från fuktskador. SUPER DRY torkmedelspåsar är konstruerade för att absorbera fukt från luften och därmed minska luftfuktigheten i en kontrollerad miljö som polybags, kartonger och containrar.

Under transport eller lagring kan fukt tränga in i containrar och produktförpackningar. Plötsliga temperaturförändringar, som är vanliga under sjötransporter, ökar risken för containerregn eller lastsvett, vilket kan leda till korrosion, mögel, dålig lukt, krossade och kollapsade förpackningar. För att undvika dessa fuktrelaterade risker för alla typer av gods är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder för att se till att varorna anländer till sin destination i perfekt skick.

Jämfört med de klassiska produkterna Silicagel och torkmedel av lera ger Super Dry’s torkmedel den nödvändiga säkerheten mot fuktskador vid långvariga interkontinentala sjötransporter.

Super Dry’s torkmedel har en verifierad absorptionskapacitet på mer än 300 % av sin torrvikt och absorberar kontinuerligt fukt i upp till 90 dagar i temperaturförhållanden som sträcker sig från -5 °C till +90 °C.

Adsorptionskapaciteten hos torkmedel av Silicagel och lera är begränsad till mellan 25 % och 40 % av torrvikten och når mättnadspunkten mellan 3 till 7 dagar efter applicering med ett temperaturintervall som är begränsat till mellan 15 °C och 30 °C. Torkmedel av Silicagel eller lera ger därför inte tillräckligt skydd mot fuktskador under sjötransport.

Super Dry torkmedel absorberar 10 gånger mer fukt än Silicagel eller lera och kan användas inom ett större temperaturområde. Super Dry’s torkmedel är den överlägset bästa lösningen för att förhindra fuktskador i containrar, transportlådor och produktförpackningar. Torkmedlet håller din last helt säker från risken för fuktskador.

Produktfördelar

Super Dry torkmedel tillverkas av två ingredienser, mycket hygroskopisk kalciumklorid som absorberar fukt från luften och stärkelse som binder den absorberade fukten. Vi använder endast kalciumkloridpulver för en optimal blandning med stärkelse i våra torkmedel. Användning av kalciumkloridpulver i stället för grova flingor förbättrar absorptionseffektiviteten och gelatiniseringen av torkmedelsblandningen.

Vår egenutvecklade formel för torkmedel omvandlar fukt till gel, som är innesluten och läckagefri, vilket eliminerar all risk för spill som kan skada lasten.

Förpackningsmaterialets kvalitet är lika viktigt för våra produkters effektivitet och säkerhet. Vi ägnar särskild omsorg åt forskning om de bästa förpackningsmaterialen på marknaden. Inköp av torkmedelspåsar sker från betrodda leverantörer för att säkerställa att materialspecifikationerna motsvarar våra tekniska standarder för tätningsstyrka, ångöverföringsgrad och vattenbarriärfunktion.
Våra produktionsanläggningar är toppmoderna. För att säkerställa vårt åtagande att tillhandahålla de säkraste och mest effektiva produkterna på marknaden investerar vi kontinuerligt i ny teknik, vilket sätter standarden i branschen.

Super Dry’s torkmedel är en beprövad lösning för att minimera riskerna för fuktskador inuti contairar och förpackningar.