Om Oss

Organisation

Det som började med tre entreprenörer för över 20 år sedan har vuxit till ett globalt företag med mer än 550 anställda och ett försäljnings-, service- och distributionsnätverk som sträcker sig över 30 länder på 6 kontinenter.

SUPER DRY distribuerar sina torkmedel och tjänster genom koncernägda företag och i samarbete med auktoriserade distributörer som exklusivt representerar varumärket på sina geografiska marknader.

Med kontor och distributionsställen för produkter på alla större geografiska marknader kan SUPER DRY snabbt reagera på kundernas behov. Service och produkttillgänglighet som du kan lita på. För din ordinarie schemalagda export som för eventuella nödsituationer.

Globalt nätverk

+30

Länder

+40

Platser

2

Forskningscentra

4

Fabriker

37

Distributionslager

VÅR PERSONAL

Våra medarbetare är pelarna för framgång. Super Dry förenar människor med olika bakgrunder och talanger. Vi arbetar tillsammans i team över gränser och hierarkier. Vi vårdar våra lagmedlemmar och ger utrymme för att växa och utvecklas på och utanför jobbet.

Att vara en del av Super Dry innebär att vara en del av en banbrytande organisation och dynamiska team som skapar industrins framtid.

På Super Dry tar vi social ansvar på allvar. Vi erbjuder reglerade och stabila arbetsmöjligheter för våra arbetstagare. Vi skyddar arbetstagarnas rättigheter. Genom att tillämpa och följa gällande lagar på alla våra arbetsplatser vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att skydda våra anställdas hälsa.

Super Dry är en del av BSCI-programmet. Vi har framgångsrikt klarat av extern revision under flera år i rad.