Giới thiệu

Tổ chức

Những gì bắt đầu với 3 doanh nhân hơn 20 năm trước đã phát triển thành một công ty có hơn 550 nhân viên và mạng lưới phân phối rộng khắp trên 30 quốc gia - 6 châu lục.

SUPER DRY phân phối chất hút ẩm và dịch vụ của mình thông qua các chi nhánh trực thuộc và các nhà phân phối ủy quyền tại từng thị trường các nước.

Với chuỗi văn phòng đại diện và điểm phân phối đặt tại tất cả các thị trường chính trên thế giới, dịch vụ và sản phẩm của SUPER DRY luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Dù cho bạn có lịch xuất khẩu định kỳ hay có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

Mạng lưới phân phối

+30

Quốc gia

+40

Chi nhánh

2

Trung tâm nghiên cứu

4

Nhà máy

37

Kho phân phối

Nhân lực

Con người chính là mấu chốt thành công cùa chúng tôi. SUPER DRY là một tập thể những con người đa tài đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, cùng làm việc xuyên biên giới một cách có hệ thống. Tại đây, nhân viên được tạo điều kiện để phát triển tối đa trong công việc và hơn thế nữa.

Trở thành một phần của SUPER DRY chính là trở thành một phần của tổ chức tiên phong, một phần của đội ngũ năng động góp phần gây dựng tương lai của nền công nghiệp.

Tại SUPER DRY, chúng tôi nghiêm túc đảm bảo tuân thủ xã hội. Tạo công việc ổn định cho nhân viên. Bảo vệ quyền người lao động. Thực hiện các quy tắc an toàn tại nơi làm việc. Chúng tôi thực hiện tất cả các kiểm tra cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân viên.

SUPER DRY là một phần của chương trình BSCI. Chúng tôi đã thành công vượt qua tất cả kiểm toán độc lập trong nhiều năm liên tiếp.