Om Oss

PRODUKTION, KVALITET & MILJÖ

SD® SUPER DRY-märkta torkmedel tillverkas uteslutande i våra fabriker i Kina, Thailand, Indonesien och Indien.

Vi investerar kontinuerligt i den senaste tekniken. Vi erbjuder en säker arbetsplats för vår personal och tillförlitlig produktkvalitet till våra kunder, samtidigt som vi minimerar påverkan på miljön.

På Super Dry har vi kunskapen, erfarenheten, kapaciteten och flexibiliteten att skala upp produktionen enligt våra kunders behov. Med Super Dry kan du vara säker på att din beställning levereras i tid. Vi tillhandahåller säkerhet för din globala leveranskedja.

Kvalitet

Genom att ha full kontroll över produktionen har vi överblick över varje steg i processen, från inköp av råmaterial till leverans. Det ger våra kunder trygghet i att varje torkmedel tillverkas i enlighet med Super Dry’s kvalitets- och miljönormer, som fastställs i våra kvalitetsspecifikationer.

Vi har infört ett kvalitetsledningssystem för hela koncernen, där alla SUPER DRY-fabriker är certifierade enligt ISO 9001.

Våra fabriker i Kina och Thailand är certifierade enligt GMP (General Principles of Food Hygiene) för tillverkning av torkmedel av kalciumklorid.

MILJÖ

SUPER DRY är certifierat enligt ISO 14001.

Vårt ansvar för miljön har tidigt integrerats i våra tillverkningssprocesser. Vi vidtar kontinuerliga åtgärder för att förbättra vår miljöprestanda och följa gällande lagstiftning i hela vår leveranskedja.