Produkter och Tjänster

Torkmedel för Kartonger

Super Dry torkmedel för lådor är konstruerade för användning i transport- och produktförpackningar, som kartonger, lådor eller polybags.

Torkmedel i kartonger används för produkter som i sig är hygroskopiska, t.ex. kläder, trä- och läderartiklar, eller för gods som är känsligt för korrosion. Torkmedlet kontrollerar fukten i produktförpackningen. Potentiella fuktkällor är fukt som frigörs från själva varorna, från förpackningsmaterialet, som kartonger eller trälådor, eller fukt som tränger igenom förpackningsmaterialet in i innerförpackningen. Super Dry torkmedel för kartonger placeras tillsammans med varorna och riktar sig mot överflödig fukt i förpackningen, vilket gör att dina varor kommer fram i perfekt skick.

Silicagel och torkmedel av lera ger inte det fuktskydd som krävs vid långvarig sjötransport och lagring. Båda är sorptionsmedels typer, som huvudsakligen används på grund av deras upplevda prisfördel i förhållande till vikten, men de absorberar endast 10 % av fukten jämfört med Super Dry’s torkmedel. För att kompensera för den lägre fuktabsorptionen krävs 10 gånger mer kiselgel eller lera, vilket visar sig vara dyrare och tekniskt svårt att genomföra i små utrymmen i lådor jämfört med Super Dry’s produkter.

Super Dry’s torkmedel i kartonger är den överlägset bästa lösningen för torkmedel i kartonger, lådor eller polybags.

Våra produkter

Super Dry torkmedel för kartonger finns i ett sortiment från 2 g till 100 g, för användning i olika förpackningsstorlekar:

  • 2g
  • DS 2g sticky
  • 5g
  • DS 5G sticky
  • 10g
  • 25g
  • 50g
  • 100g