FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR

Vi efterlever

Regelefterlevnad är en viktig del av vårt DNA. Vi tror på vårt ansvar gentemot kunderna, samhället och miljön att tillhandahålla produkter som är säkra att använda och avyttra.

Vi samarbetar med specialiserade laboratorier och organisationer och rådgör med rättsliga myndigheter för att se till att vi ligger före bestämmelserna. (för att se till så att vi ligger i framkant när det gäller att följa bestämmelserna.)

Super Dry's torkmedel testas regelbundet av oberoende laboratorier för att verifiera vårt löfte om kvalitet och efterlevnad av regelverk.