Produkter och Tjänster

TORKMEDEL FÖR CONTAINRAR

Oavsett om du skickar bulklaster, jordbruksprodukter, handelsvaror, industriprodukter eller hängande plagg, så erbjuder Super Dry ett brett sortiment av torkmedel för containrar för varje tillämpning.

Super Dry’s torkmedel för containrar är tillverkade av kalciumklorid och stärkelse. Kalciumklorid är det fuktabsorberande medel som är det bästa valet för containrar, eftersom det ger det mest effektiva och tillförlitliga fuktskyddet med en 10 gånger högre effektivitet än lerabsorbenter.

Super Dry’s torkmedel för containrar riktar in sig på fukten i sjöcontainern och förhindrar skador på lasten, t.ex. mögel, korrosion, klumpning, fläckar, lukt, missfärgning eller fuktrelaterade funktionsstörningar. Utan Super Dry’s torkmedel kan förpackningsmaterialet förändras vilket kan leda till att lasten i containern kollapsar och att det krävs dyrbar omarbetning på destinationen eller till och med att lasten helt eller delvis går förlorad.

Fukt i lastade sjöcontainrar kommer huvudsakligen från lasten, dess förpackningsmaterial och containergolvet. Under sjötransport och omlastning i hamn utsätts containern regelbundet för temperaturförändringar. När containern utsätts för en förändring från hög till låg temperatur kommer vattenånga från den omgivande luften i containern att kondensera på containerns innerväggar och tak och bilda vattendroppar som så småningom kommer att droppa på lasten, en process som allmänt kallas containerregn. Det är ett resultat av den fysikaliska principen att kall luft kan hålla mindre fukt än varm luft.

Super Dry’ss torkmedel för containrar absorberar fukten från den omgivande luften i containern, vilket gör att den relativa fuktigheten alltid hålls under kondensationspunkten. Därmed minimeras risken för fuktskador på lasten i containern.

Super Dry’s torkmedel för containrar är konstruerade med tanke på högsta absorptionseffektivitet och säkerhet mot mekaniska skador. För särskilda tillämpningar är Super Dry-serierna “DP” och “TD” förpackade i en kartong för att lättare appliceras i contaiern samt även ger ett visst skydd.

.

Våra produkter

Vi erbjuder ett brett utbud av torkmedelspåsar i storlekar från 200 gram till 2 000 gram med eller utan fästen som krokar, snören eller med självhäftande remsor som ska monteras vid containerns surrningsringar, under containertaket eller på lastytan.

 • DS 1000g
 • DS 500g
 • DS 250g
 • SQ 1000g
 • DS 1700g
 • DS 1400g
 • TP 1200g
 • DP 1000g
 • DB 1000g
 • DS 1500g BK-SS
 • OPH 1400g
 • DS 250g sticker