เกี่ยวกับเรา

การผลิต คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

สารดูดความชื้น SD® SUPER DRY ผลิตขึ้นเฉพาะในโรงงานของเราในจีน ไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย

เราลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง นำเสนอสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของเราและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้แก่ลูกค้าของเรา และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

บริษัทของเรามีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และความยืดหยุ่นในการขยายกำลังการผลิตตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อจะถูกส่งถึงตรงเวลาและได้รับความปลอดภัยตลอดเส้นทางการขนส่งทั่วโลกของคุณ

คุณภาพ

การมีอำนาจเต็มที่ในการผลิตทำให้เราสามารถควบคุมทุกขั้นตอนของกระบวนการตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการจัดส่ง ให้บริการลูกค้าของเราด้วยความปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าสารดูดความชื้นทุกชิ้นผลิตขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดการของเรา

เราใช้ระบบการจัดการคุณภาพแบบกลุ่มโดยโรงงานของบริษัท ซุปเปอร์ดราย ทุกแห่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

โรงงานของเราในประเทศจีนและประเทศไทยได้รับการรับรองตามหลักการทั่วไปของสุขอนามัยอาหาร (GMP) สําหรับการผลิตสารดูดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์

สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซุปเปอร์ดราย ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001

ความรับผิดชอบของเราต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกฝังอยู่ในกระบวนการจัดการของเราตั้งแต่เนิ่นๆ เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา