เกี่ยวกับเรา

การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญของเราในการจัดหาสารดูดความชื้นและวิธีการป้องกันความเสียหายจากความชื้นที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของเรา มุ่งเน้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีการบรรจุ และการวิจัยกระบวนการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสารดูดความชื้น และลดการนำเข้าวัสดุ ขณะที่ยังคงรักษาวิธีการที่คุ้มค่ากับต้นทุนให้กับลูกค้าของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนา

บริษัท ซุปเปอร์ดราย เรามีโรงงานวิจัยและพัฒนา 2 แห่ง สถานที่ผลิตหลักของเราตั้งอยู่ในประเทศจีนและประเทศไทย เราได้ร่วมมือทีมมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์

องค์กรวิจัยและพัฒนาหลักของเราในประเทศจีนประสานงานกิจกรรมกลุ่มวิจัยและพัฒนาทั้งหมด ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของเรา เราขับเคลื่อนการวิจัย การพัฒนา และการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันความเสียหายจากความชื้น:

  • การวิจัย การวิเคราะห์ การทดสอบวัสดุ และสูตรใหม่ๆ
  • พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นใหม่ๆ
  • ทดสอบสารดูดความชื้นที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ที่กำลังพัฒนาภายใต้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบรรทุก และสถานการณ์สภาพอากาศต่างๆ เพื่อค้นหาวิธีการป้องกันความชื้นที่เหมาะสมที่สุด
  • ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่แผนกกลุ่มอื่น ๆ และลูกค้า

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้สารเคมี ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซุปเปอร์ดราย ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศในทุกตลาดที่บริษัทเราและลูกค้าของเรามีการใช้งานอยู่

เราทำงานร่วมกับที่ปรึกษาเฉพาะทางเพื่อก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่จะเกิดขึ้น ด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นประจำโดยสถาบันทดสอบที่มีชื่อเสียง เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบทางเทคนิคและทางเคมีที่หน่วยงานกำหนดบังคับใช้ในทุกเขตอำนาจศาล