เกี่ยวกับเรา

SUPER DRY เรื่องราว

SUPER DRY เป็นตัวช่วยดูแลปกป้องสินค้าของธุรกิจต่างๆ ระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ เพื่อให้ไม่ให้เกิดความเสียหายจากความชื้น คงคุณค่า และป้องกันของเสีย

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท SUPER DRY เราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นชั้นนำด้านการจัดหารสารป้องกันความเสียหายจากความชื้น ผลักดันการเปลี่ยนไปใช้สารดูดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์

เราเป็นบริษัทแรกที่พัฒนาและแนะนำสารดูดความชื้นที่ใช้ส่วนผสมของแคลเซียมคลอไรด์และแป้งเป็นวัสดุดูดซับความชื้น ด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรม การรวมวัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและเทคโนโลยีการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เราออกแบบสารดูดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์ที่ดูดซับความชื้นได้สูงเพื่อให้สัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงต่อการเสียหายจากความชื้น การใช้งานที่ก่อนหน้านี้จำกัดเฉพาะสารดูดความชื้นที่ด้อยกว่าที่ทำจากซิลิกาเจลหรือดิน

นำเสนอผลิตภัณฑ์ วัสดุ และนวัตกรรมด้านกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เราผลักดันความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมของเรา โดยตั้งเป้าที่จะมอบสารดูดความชื้นที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องสินค้าของคุณ ในขณะที่ลดการใช้งานให้น้อยที่สุดผ่านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะสม

SD+ บริการ

นวัตกรรมไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การบริการเป็นส่วนสำคัญของ DNA ของเรา ตั้งแต่บริษัท ซุปเปอร์ดราย ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เราเข้าใจถึงความสำคัญของการขายในท้องถิ่น การบริการลูกค้า และการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าของเรา เกือบทศวรรษที่แล้ว เราได้พัฒนาบริการ sd+ ซึ่งเป็นกระบวนการให้คำปรึกษาโดย SUPER DRY ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการป้องกันความเสียหายจากความชื้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน จากโรงงานถึงลูกค้า

SUPER DRY เป็นพันธมิตรที่บริษัทชั้นนำเลือกจากภาคอุตสาหกรรม การค้าปลีก และการค้า