ความรับผิดชอบต่อสังคม

ใบรับรอง

เราเชื่อมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

นี่คือเหตุผลที่เราลงทุนในการให้ผลิตภัณฑ์และโรงงานของเราจดทะเบียนกับหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผ่านการทดสอบโดยองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ

ใบรับรองโรงงาน