Trung tâm thông tin

Câu hỏi thường gặp

01
Hút ẩm Super Dry có đạt tiêu chuẩn DIN 55473 và MIL-D-3464 không?

Tiêu chuẩn công nghiệp DIN 55473 và MIL-D-3464 cung cấp tiêu chí để đánh giá hiệu quả của túi hút ẩm và chứng minh chất hút ẩm không chuyển thành nước. Tiêu chuẩn này cũng xác định một “đơn vị hút ẩm” dùng cho một chất hút ẩm dựa trên lượng nước mà nó hấp thụ.

Chất hút ẩm Super Dry được làm từ Calcium Chloride, có tác dụng hấp thu và làm giảm độ ẩm có trong môi trường. Chất hút ẩm Super Dry không phải là chất hấp thu nước, vì vậy tiêu chuẩn DIN 55473 và Mil-D-3464 không áp dụng.