Sự kiện, Tất cả
30 Apr 2024

Happy Labour Day from Super Dry!

Nhân ngày Quốc Tế Lao Động, Super Dry xin tôn vinh những người lao động đang làm việc chăm chỉ và cống hiến trên khắp thế giới. Sự nỗ lực làm việc của các bạn chính là động cơ thúc đẩy tiến bộ của nhân loại. Cám ơn những đóng góp của bạn trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Thế giới vận hành nhờ những đóng góp của bạn và tất cả các bạn đều xứng đáng được tôn trọng, được ghi nhận và có một ngày để thư giãn. Chúc các bạn một Ngày Quốc Tế Lao Động thật vui vẻ và trọn vẹn!