10g

DS10g

10g
105x110mm
Khối lượng tịnh: 6
Trọng lượng bì: 9
30 PC/ túi
20 Túi/ thùng
600 PC/ thùng
1 Thùng carton
Hộp nhỏ & túi poly