2g

DS 2g

2g
55x90mm
Khối lượng tịnh: 4
Trọng lượng bì: 8
125 PC/ túi
16 Túi/ thùng
2000 PC/ thùng
1 Thùng carton
Hộp nhỏ & túi poly