5g

DS 5g

5g
55x115mm
Khối lượng tịnh: 6
Trọng lượng bì: 9.4
60 PC/ túi
20 Túi/ thùng
1200 PC/ thùng
1 Thùng carton
Hộp nhỏ & túi poly