DB 1000g

DB 1000g

1000g
340x300 mm
Khối lượng tịnh: 14
Trọng lượng bì: 16
1 PC/ Túi
14 Túi/ thùng
14 PC/ thùng
1 Thùng carton
Sử dụng đặt nằm phẳng trên mặt trên cùng của lô hàng.
Thích hợp cho hàng nông sản đóng bao.