DB 1000g

DB 1000g

1000g
340x300 mm
น้ำหนักสุทธิ: 14
น้ำหนักรวม: 16
1 ชิ้น / ถุง
14 ถุง / กล่อง
14 ชิ้น / กล่อง
1 กล่องกระดาษ
วางราบบนสินค้า
เหมาะสำหรับสินค้าเกษตรบรรจุถุง