DP 1000g

DP 1000g

1000g
150x835 mm
น้ำหนักสุทธิ: 14
น้ำหนักรวม: 19
1 ชิ้น / ถุง
14 ถุง / กล่อง
14 ชิ้น / กล่อง
1 กล่องกระดาษ
ติดตั้งด้วยตะขอ
ติดตั้งเข้ากับแผ่นผนังตู้คอนเทนเนอร์
ติดตั้งการป้องกันภายนอก
สำหรับเงื่อนไขการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ยากลำบาก